okna

W naszej ofercie posiadamy okna 6-cio komorowe firm Aluplast, Snarol

DECCO oraz okna Avantgarde 7000, Avantgarde 9000

 

  Avantgarde 7000 - szyba k= 1,1

 Zalety:7000
-szeroko 70 mm
-nowy lepszy standard – 5 komorowy
-delikatne zaokrglenia nadajce  profilom  nowoczesny i elegancki wygld
-estetyczne i maowidoczne uszczelki przyszybowe
-moliwo wyboru listwy przyszybowej: Rounde, Future
-doskonaa izolacyjno ciepln i akustyczna
-wyjtkowa niena biel i trwao koloru
-dua komora wzmocnienia dajca moliwo
  zastosowania wzmocnie stalowych dajcych lepsz statyk 

 

   Avantgarde 9000

 Zalety:Image
- szeroko 70 mm
- nowy lepszy standard – 5 komorowy
- pózlicowany ksztat podnoszcy funkcjonalno
- delikatne zaokrglenia nadajce profilom  nowoczesny i elegancki wygld
- estetyczne i maowidoczne uszczelki przyszybowe
- moliwo wyboru listwy przyszybowej: Rounde, Future
- doskonaa izolacyjno ciepln i akustyczna
- wyjtkowa niena biel i trwao koloru
- dua komora wzmocnienia dajca moliwo zastosowania wzmocnie stalowych dajcych lepsz statyk

 

- Decco V = 1,0 - 6 komorowe

GAMA KOLORÓW , która jest dostpna w sprzeday to :
- biay9000
- zoty db
- macho
- brz czekoladowy
- ciemny db
- orzech

Dla potrzeb klienta moemy uzyska do danych okien aprobat techniczn,atest higieniczny i zawiadczenie o niepalnoci.

OKNA DECCOdeccologo
Poszerzone do 81 mm skrzydo i 6 komorowy profil to ju niespotykana jako i idealne parametry okien.
Mocno zaokrglony ksztat i efekt jednej paszczyzny powoduj, e równie pod wzgldem wizualnym okno jest niezwykle atrakcyjne.

Zajmujemy si montaem okien wcznie z pracami murarskimi.

 

decco02 


Wedug opinii specjalistów najwiksze straty ciepa w domach i mieszkaniach nastpuj poprzez wentylacj oraz okna. Poznanie sabych punktów, przez które tracimy energi ciepln, na etapie planowania inwestycji (remontu) uchroni Pastwa przed dodatkowymi wydatkami i pozwoli w przyszoci zaoszczdzi na cigle rosncych kosztach energii. Ze wzgldu na to, i wentylacja w pomieszczeniach jest konieczna a odzyskanie utraconej t drog energii jest bardzo kosztowne, naley zwróci szczególn uwag dokonujc wyboru stolarki.
Firma SONAROL wychodzc naprzeciw oczekiwaniom Klienta w swojej ofercie proponuje tylko nowoczesne i energooszczdne okna wykonane w systemie profili „na 6 plus”, które przy atrakcyjnych cenach cz w sobie walory estetyczne i uytkowe.

 

okno02 

MAXTHERM
Profile:
- szeroko zabudowy: 94 mm rama i 100 mm skrzydo;
- grubo cianek w najwyszym standardzie klasa A;
- 8-komór w ramie i skrzydle
- szeroka hama okien oraz moliwo lakierowania wg wzornika odcieni RAL
Szyby
- moliwo szklenia pakietami o szerokoci 24-28 mm, o wspóczynniku Ug; pakiet jednokomorowy 1,0/m²K, dwukomorowy 0,5W/m²K oraz trzykomorowy 0,3/m²K.
Okucia:
- obwiedniowe GU Euro Jet.
Uszczelki
- wymienne uszczelki z EPDM
- uszczelka rodkowa – wymienna
Wzmocnienia:
- zamknite 38 x 24 mm w ramie, profilowane 38 x 28 mm w skrzydle.
Standardowe wyposaenie:
- klami aluminiowe z mechanizmem utrudniajcym wamanie, mikrowentylacja, zatrzask przecwwietrzny, wypenienie wrbu okuciowego, trzy uszczelki, kotwy montaowe.

Image

OPTITHERM
Profile:
- szeroko zabudowy: 80 mm rama i 81 mm skrzydo;
- 6-komór w ramie i skrzydle;
- szeroka gama oklein oraz moliwo lakierowania wg wzornika odcieni RAL.
Szyby:
- moliwo szklenia pakietami o szerokoci 24-26 mm, o wspóczynniku Ug; dla pakietu jednokomorowego 1,0W/m²k, dwukomorowego 0,7/m²K.
Okucia
- obwiedniowe GU Euro Jet.
Uszczelki:
- wymienne uszczelki z EPDM.
Standardowe wyposaenie:
- klamka plastikowa w oknach biaych, alumiowa w oknach okleinowych dwustronnie, mikrowentylacja, zatrzask przewwietrzny, wypenienie wrbu okuciowego, zamknite zbrojenie w ramie, kotwy montaowe.

Image

NA 6 PLUS
Profile
- szeroko zabudowy: 70 mm rama oraz 70 mm skrzydo niezlicowane i 81 mm skrzydo pózlicowane;
- 6-komór w ramie i w skrzydle;
- szeroka gama oklein oraz moliwo lakierowania wg wzornika odcieni RAL
Szyby:
- moliwo szklenia pakietami o szerokoci 24-36 mm, o wspóczynniku Ug; dla pakietu jednokomorowego 1,0W/m²K, dwukomorowego 0,7W/m²K.
Okucia:
- obwiedniowe GU Euro Jet
Usz
- wymienne uszczelki z EPDM
Standardowe wyposaenie:
- klamka plastikowa w oknach biaych, aluminiowa w oknach okleinowanych dwustronnie, mikrowentylacja zatrzask przeciwwietrzny, wypenienie wrbu okucioego, zamknite zbrojenie w ramie, kotwy montaowe.

Image 

DRZWI PCV
Profile:
- szeroko zabudowy: 70 mm, rama drzwi na bazie profilu „na 6 plus”;
- skrzydo T otwierane na zewntrz, Z otwierane do wewntrz.
Uszczelki:
- wymienne uszczelki z EPDM.
Wzmocnienia:
- ocynkowane wzmocnienia zamknite w ocienicy gruboci 2mm;
- due aluminiowe wzmocnienie zamknite w skrzdle;
Okucie:
- GU SECURY Automatic zamek listwowy;
- trzy miejsca ryglowania (moliwo zastosowania zasuwnicy z dodatkowym zamkiem – cztery punkty ryglowania).
Wypenienia:
- moliwo stosowania wypenie o gruboci 24-36 mm.

Próg alumiowy z przegrod termiczn
Image

 

SUPERIAL
- system okienno-drzwiowy o podwyszonej izolacyjnoci termicznej.
Profile:
- okienne – szeroko zabudowy: 75 mm rama i 84 mm skrzydo;
- skrzyda okienne z eurorowkiem PVC lub aluminium;
- drzwiowe – profile zlicowane 65 mm, niezlicowane 75/84 mm;
- system trzykomorowy;
- szeroko gama kolorów wg wzornika odcieni RAL i wzorów drewnopodobnych
Wypenienia:
- moliwo stosowania wypenie o grubociach 14-61 mm.
Zastosowanie:
- wszelkiego rodzaju okna i witryny zewntrzne;
- okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne;
- drzwi otwierane do wewntrz, oparte na zmodyfikowanym skrzydle okiennym.

Image

 

IMPERIAL
system okienno-drzwiowy z izolacj termiczn.
Profile:
- szeroko zabudowy: 65 mm (ramy okienne i drzwiowe, supki i skrzyda drzwiowe), 74 mm (skrzyda okienne);
- przekadka termiczna wykonana z poliamidu wzbogaconego dodatkiem wiekokierunkowo orientowanego wókna szerokoci 24 mm;
- system trójkomorowy;
- skrzyda okienne z eurorowkiem PVC lub aluminium;
- szeroka gama kolorów wzornika odcieni RAL i wzorów drewnopodobnych.
Wypenienia:
- moliwo stosowania wypenie o grubociach 4-51 mm;
- moliwo szklenia od zewntrz.
Zastosowanie:
- witryny szklono-szybami zespolonymi i szkem pojedynczym;
- okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne;
- drzwi otwierane na zewntrz, do wewntrz, jedno i dwuskrzydowe, z dowietlami;
- drzwi wahadowe i przesuwne;
- okna obrotowe z pionow i poziom osi obrotu.

Image 

 

TRILNE
system okienno-drzwiowy z izolacj termiczn.
Profile:
- szeroko zabudowy: 51 mm ramy, 60 mm skrzyda okiennego;
- przekadka termiczna wykonana z pollamidu wzbogaconego dodatkiem wókna szklanego szerokoci 14,8 mm i 17 mm;
- system trójkomorowy;
- szeroka gama kolorów wg wzornika odcieni RAL i wzorów drewnopodobnych.
Wypenienia:
- moliwo stosowania wypenie o grubociach 4-37 mm. System kompatybilny jest z innymi systemami Aliplast; wspólne listwy szklce, uszczelki, naroniki i okucia.
Zastosowanie:
- wszelkiego rodzaju witryny, okna, drzwi;
- witryny szklone szybami zespolonymi i szkem pojedynczym;
- okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, obrotowe, uchylno-przesuwane;
- drzwi otwierane na zewntrz, do wewntrz, jedno i dwuskrzydowe, z dowietlami
- drzwi przesuwane pod automatyk drzwiow.

Image

 

ECONLINE
system okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej.
Profile:
- szeroko zabudowy: 51 mm (o 6 mm wicej ni standard rozpowszechniony na rynku).
Wypenienia:
- moliwo stosowania wypenie o grubociach 3-38 mm. System kompatybilny jest z innymi systemami Aliplast; wspólne listwy szklce, uszczelki, naroniki i okucia.
Zastosowanie:
- drzwi oraz segmenty cian dziaowych przeznaczone do ogólnego stoswania w budynkach uytecznoci publicznej i przemysowych (w pomieszczeniach o charakterze biurowym);
- istnieje moliwo wbudowania drzwi ECONLINE w ciany dziaowe wykonane z segmentów ECONLINE lub w inne ciany, o dowolnej konstrukcji, zgodnie z projektem technicznym obiektu;
- moliwo konstruowania drzwi przesuwanych, wahadowych, czenie cian pod dowolnym ktem, oraz wzmacnianie ju wykonanych a nawet zamontowanych elementów.

Image